Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

Carax
5093 ef20 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viakatastrofo katastrofo

November 02 2017

Carax
2192 318e
Reposted fromEmisja Emisja viagdziejestola gdziejestola

October 21 2017

Carax
2852 2722

October 19 2017

Carax
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
0526 598a
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoversensitive oversensitive
0227 5a10

October 15 2017

Carax
Jakże o tym zapomnieć, jak w pamięci to zatrzeć,
lepiej milczeć przytomnie i patrzeć.

October 12 2017

Carax

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viagdziejestola gdziejestola
Carax
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

October 11 2017

Carax
7320 a443 500
egyptian book of dead
Reposted fromstonerr stonerr viathauturien thauturien
4756 8850 500
Reposted fromthetemple thetemple viakuka kuka
Carax
1397 b00d 500
Reposted fromqb qb viaall-about-kate all-about-kate
2546 778e 500

nadi-kon:

“Just because she likes the same bizzaro crap you do doesn’t mean she’s your soul mate.”

(500) Days of Summer (2009) dir. Marc Webb

Carax
W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła".
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted from1923 1923 viasweetnothingg sweetnothingg
Carax
6273 59f7 500
Reposted fromhagis hagis viasweetnothingg sweetnothingg

September 19 2017

Carax
7599 56fb
Reposted fromnazarena nazarena viagdziejestola gdziejestola

September 13 2017

Carax

September 06 2017

cameronfryesgirlfriend:

cause of death: too shy to call ambulance

Reposted fromLittleJack LittleJack viaveritas1 veritas1
Carax

August 17 2017

Carax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl